fbpx
Summer Production

一間為雙待青年 (15 – 25歲) 提供生涯指導及影片拍攝培訓的社企。由專業及資深導師向學員教授一系列拍攝及影片製作技能,輔以青年導師陪伴青年同行。

行事曆
工作坊
課程
拍攝
合作名單
迦密主恩中學
北角協同中學
香港明愛
香港神託會培基書院
香港崇真會
明愛華德中書院
傷健共融網絡
可道中學
潮洲會館中學
培僑書院
東華三院馬振玉紀念中學
培英中學
深培中學
明愛馬鞍山中學
聖芳濟書院(香港)
中華基督教蒙民偉書院
港大同學會書院
東華三院李嘉誠中學
香港聖公會何明華會督中學
博愛醫院
聖西門呂明才中學
保良局馬錦明中學